Details

Atatürk ve İranda yaşayan Türkler: Onlara sahip çıkmalıyız!


Atatürk: Reza Şahın Azerbaycan Türklerine karşı yürüttüğü sistemli Farslaştırma politikasını sağır sultan duydu ... Tahran mahfillerinde İran münevverlerinin Pan-İranizm müzakire ettiklerini duymuyor olabilirlermi? ... Sovyetler Birliği gibi, İran da bizim dostumuzdur. Dostlarımızın idaresinde bizim dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz var. Gerektiğinde onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız... Manevi köprüleri sağlam tutarak; dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür! Müşterek geçmişimiz müvacehesinde anen bütünleşme yollarını mutlaka bulacağız!