Details

دولت روحانی با موضع گيري هاي يونسي بدنبال چه هدفي است؟

یاشار گولشن

در مورد مواضع علي يونسي دستيار رئيس جمهور اسلامي در امور اقوام که این روزها به خصوص پس از اظهارات اخیرش سر و صدای زیادی کرده است آقاي اصغر زارع کهنموئي روزنامه نگار نزدیک به اصلاح طلبان مطالبی را در صفحه فیس بوک خود نوشته است که جای تامل دارد. در این رابطه چند نکته را بصورت مختصر و اشاره مينويسم:

زارع کهنموئي دليل نوشتن مطلب خود را دلسوزي در ارتباط با سه موضوع ذکر کرده است:

"این استاتوس را از سر دلسوزی به ایران، حقوق قومیت ها و نیز دلسوزی برای دولت تدبیر و امید نوشته ام. هرگز نمی خواهم دولتی که اینقدر برایش دل بسته ایم، تخریب شود."

من وارد بحث دلسوزي ايشان به ايران نميشوم چرا که مشخصا نمیدانم که وی آيا به تماميت ارضي اين کشور اشاره دارد و يا منظورش سرنوشت و بهروزي مردم ايران است، اما نميتوانم از اشاره به اين نکته بگذرم که با اين حرف، ايشان تلويحا حقوق قوميت ها را مترادف "وجود دولت تدبير و اميد" قرار ميدهد و با بکاردن لفظ "هرگز" عدم تخریب اين دولت را مقدم بر مطالبات  قوميت ها قرار میدهد. پس از اين پيش زمينه در مورد دلبستگی ایشان به دولت روحانی، به اصل حرفهاي آقاي زارع ميپردازم. وي مينويسد:

"بارها از طرق مختلف به نزدیکان علی یونسی هشدار داده شده که یونسی راه خود را کج کرده است و روند فعلی کنش‌های او به‌شدت به ضرر دولت تدبیر و امید است. اوایل دولت البته یونسی درست گام برمی‌داشت اما تنها بعد از شش ماه، طی یک‌سری دیدارهای مکرر با برخی چهره‌های ناسیونالیسم افراطی که گروهی اندک اما پرسروصدا هستند، به بلندگوی ناسیونالیسم باستان‌گرا تبدیل شد."

 در استاتوس آقاي زارع مصاديقی از "گام درست" يونسي داده نشده اما چنین گفته شده که گویا يونسي بصورتي غير مترقبه و ناگهاني پس از "یک‌سری دیدارهای مکرر با برخی چهره‌های ناسیونالیسم افراطی" به بلندگوی ناسیونالیسم باستان‌گرا تبدیل شده است. دلایل اين سیر تحول فکری ادعائی یونسی در جاهای ديگر استاتوس زارع نیز به همین شکل تکرار شده است:

"تغییر آهنگ سخنان یونسی و رفتارهای بسیار ناشیانه او یک دلیل بیشتر ندارد: نشست و برخاست مکرر با متفکران ناسیونالیسم افراطی... ." / "بارها و بارها خطر این فالوده‌خوردن های مکرر را گوشزد کرده بودیم."

زارع کهنموئي آنقدر روي چرخش بسیار عجیب در سخنان یونسی ابراز تعجب ميکند که به خواننده هم ميخواهد چنین القا کند که اين مساله از سر نا آگاهي وي صورت ميگيرد و با مصلحت دولت اميد و تدبير مغاير ميباشد:

"متاسفانه یونسی تحت تاثیر مکتب پهلویسم، سخنانی بر زبان آوردند که تنها بخشی از آن در رسانه‌ها پخش شد." / "یونسی دیگر آن علی یونسی دو سال پیش نیست یونسی رسما به پایگاه تخریب دولت تبدیل شده است.”/ “یونسی نمی‌داند آنان که در مرکز تجمع پهلویست‌ها، برای او کف زدند، هرگز دل در گرو جمهوری اسلامی و دولت روحانی ندارند.

زارع کهنموئي همه آن مواضع باستانگرايانه يونسي را شخصي ميکند و به سمت خود يونسي جهت ميدهد و با اينکه تصريح ميکند که کارهاي اين شخص به عنوان يک مرجع حکومتي به صورتي است که که حتی رادیکال‌ترین چهره‌های پان‌ایرانیست نیز جرات طرح صریح آن‌ها را ندارند و با اينکه به خلف وعده تاسيس "معاونت اقوام" اشاره ميکند بازهم ریشه کار را دولتی که اینقدر برایش دل بسته است نمیداند:

"اگر یونسی در این اندیشه‌های افراطی تجدید نظر نکند و به وظیفه اصلی خود نپردازد، برای دولت اعتدال بیشتر از مصیبت خواهد آورد."

شک ندارم که براي کساني که حتی اطلاعات محدودي از ساختار حکومت اسلامي ايران دارند خواندن تعابيری که آقاي زارع نسبت به موضع گيري هاي اخير علي يونسي دارد حيرت آور میتواند باشد. معلوم نيست که زارع در اينجا آیا به علي يونسي اهانت ميکند و یا به رئيس جمهور تدبير و اميدش، و یا اینکه قصد استهزا کليت جمهوري اسلامي را کرده است.  این تفسیر را هم میشود نادیده نگرفت که وی محتملا خواننده خود را فاقد هر نوع اطلاع و درک سياسي فرض میکند.

تصور اينکه وزير سابق اطلاعات جمهوري اسلامي، بقدري در گذشته از مرحله پرت بوده و بقدری آدم بي اطلاع از مسائل سياسي و جهت گيري هاي ناسيوناليست ها باستان گرا بوده است که تنها پس از رسيدن به دستياري اقوام و تحت تاثير چند جلسه با گروه اندک ناسيوناليست هاي باستان گرا اغوا شده است انصافا چه تعبيري ميتواند داشته باشد؟ آيا اين گروه اندک ناسيوناليست باستان گرا در فاصله شش ماه پس از سر کار آمدن دولت روحاني کشفيات جديدي از اوضاع باستاني ايران داشته اند که علي يونسي را از راه بدر کرده است؟ با کمترين ضريب هوشي نيز نميتوان پذیرفت که شخصي مثل يونسي ناگهان خواب نما شود و بقول آقاي زارع راه خود را کج کند و از آن طرف نیز کلیت جمهوری اسلامی به آن بی اعتنا باشد. به جای آدرس عوضی دادن، بايد دنبال دلايل ديگري بود. فهم اين دلايل از آن جهت مهم است که فرض بديهي آقای زارع را که روند فعلی کنش‌های یونسی به‌شدت به ضرر "دولت تدبیر و امید" است را نيز اساسا زير سوال ميبرد. به عبارت ديگر مساله را میتوان به اين صورت طرح کرد که:

 دولت روحانی با موضع گيري هاي يونسي بدنبال چه هدفي است؟

 دولت تدبير و اميدی که آقاي زارع بيانيه انتخاباتي اش را "سند محکم حقوق بشری" ميخواند اما از عملکرد ضد حقوق بشریش پس از انتخابات حرفی نمیزند، هم از نظر سابقه گذشته و هم از نظر عملکرد کنوني اش خيلي زرنگ تر از آن چيزي است که يونسي بصورت مهره اي از آن دولت، براي خود مواضع ناسازگاري با اهداف حکومتي اتخاذ کند. دولتي که که با اهداف مشخصي وارد ميدان شده و پس از افتضاح انتخابات چهار سال پيش و براي کشاندن مردم به پاي صندوق، از وعده تاسيس فرهنگستان زبان "آذری" و احياء درياچه اورميه حرف زده همینک نیز در آستانه گام نهائي براي مستند کردن چرخش سياسي به سمت غرب، "تدبیر"ش اینست که بدلیل نیازش به همراهی ايرانيان غير مذهبي و بخصوص بخش باستانگراي متوهم آن که اتفاقا بلندگوهاي قوي نيز در محافل غرب دارند، به باستانگرایان روی خوش و "امید" نشان بدهد. آقای زارع اگر اين سياست جديد جمهوري اسلامي و دولت روحاني را در کنار دخالت هاي وابستگان به جمهوري اسلامي در عراق و لبنان و سوريه قرار دهد میتواند در عمل نیز براحتی تاثیرات آن را ببیند و شاید تشویق شود به جای هشدار به این دولت و نگرانی اش از مصیبتی که یونسی برایش ببار میاورد به درایت دولت روحانی آفرین بگوید که به مدد فعالیت های کسانی مثل يونسي دخالتهای نظامی ایران در لبنان و سوریه و عراق، بر خلاف چند سال پیش نه تنها اعتراض ایرانیان را بر نمي انگيزد و نه تنها شعار "نه غزه و نه لبنان" شنيده نميشود بلکه مجريان اين دخالتها به عنوان قهرمانان ملي ستايش نیز ميشوند و در کنار آن نیز ایران دوستان باستانگرای صاحب نفوذ در غرب با شور و شوق در حال لابیگری برای سیمای امروزی دادن به این حکومتند.

2015-03-15 15:47:37

آخرین عناوین

تهاجم همه جانبه است بلنت اسین اوغلو- ترجمه علی قره جه لو

کلیشه‌ها و پیش‌داوریها نسبت به جنبش‌های ملی-مدنی: موانع دستيابى به يك پلوراليسم متوازن در ایران علیرضا قولونجو

رشته دانشگاهی زبان و ادبیات ترکی؛ مبهم و مخدوش دومان رادمهر

ابوبکر بغداديٍ فاجعه مونيخ یاشار گولشن

دوشونجه شیوه یه یؤنه لیک یوخسا یانلیش آنلاییشلار! یاشار گولشن

قوميتگرائي افراطي فارسي و مراسم کتاب‌سوزي ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربايجان مئهران باهارلي

!STAND AGAINST RACISM

فتيله شبکه دو تلويزيون دولتي جمهوري اسلامي برنامه ای برای تباهی اذهان کودکان یاشار گولشن

نکاتی در مورد برنامه صفحه دو بی بی سی- نتایج انتخابات ترکیه علیرضا قولونجو

مصاحبه با غلامحسین ساعدی مصاحبه کننده، ضیاء صدقی-آوریل 1984

قدرالسهم به روایت اکبر اعلمی یاشار گولشن

به نام اویغورها! روزبه سعادتی

کلاشنیکف‌ها هرگز شکوفه نمی دهند علیرضا قولونجو

پایه‌های لرزان "بنیاد فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان" محمدرضا هیئت

کارت قرمز بر علیه نژادپرستی سیستماتیک موجود بر علیه ترک ها در ایران اومود مهدیان

دفتري به عنوان فرهنگ استان آذربايجان بجای فرهنگستان زبان ترکی! یاشار گولشن

زبان ترکی بعنوان یکی از زبانهای رسمی مجلس نمایندگان شورای اروپا تعیین شد

تدارک برای گردن زنی ناصر مرقاتی

اعتراض زنان ترک به حضور حسن روحانی با مچ بندهای سرخ، علامت بوزقورد و نشان پیروزی

ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی در لیست ده کتاب برتر متتقد روزنامه گاردین

شرایطی که توافق لوزان را تحمیل کرد یونس شاملی

حمله عوامل حکومت ايران به ترک های هوادار تیم والیبال اورمیه در تهران

هجوم مامورين انتظامي به عرب هاي اهواز

در آسيب شناسى حركت ملى آذربايجان - بخش ١ و ٢ معصومه قربانى

دولت روحانی با موضع گيري هاي يونسي بدنبال چه هدفي است؟ یاشار گولشن

قضیۀ سلماس، حکیم توس و اساتید سعید یوسف

keçen Qonular

تورک! سن سؤمورگه‌دن/ایستیعماردان قورتولماق اوچون نه ائدیرسن؟ علیرضا قولونجو

سولئیمان‌اوغلو ایله سؤیله‌شی آنلام درگیسی، ایکینجی سایی، شوبات 2017

نه ائتمه مه لی ییک! ؟ دومان رادمهر

آخساق قایدالار ایواز طاها

بیزیم عزیز نسین س. حاتملوی

گونئیده 300 تورک فعال اویغورلارا دستک بیاناتی ایمضالاییب

تورکمن گمیچی گونئیلی فعاللاری 13 ایل حبسه محکوم ائدن حؤکمدەکی تضادلار حاقدا دانیشیر

کریم عسگری: گونئی تشکیلاتلاری تورکیەده HDP-نین فعالییتینی اؤرنک آلا بیلر

ماحمودعلی چؤهرەقانلی: تبریزدەکی گئدیشات نورمال دئییل

ستار سایین قالا: او دؤنم چوخ اؤزل بیر دؤنم ایدی

اکبر ابولزاده: تراختور قهرمان اولسایدی، ایراندا یاشایان تورکلر اؤزونە-اینام قازاناردی

آل بو سنه قير ميزى اسماعیل جمیلی

ایرانلی آیدینلارین ائتنیک حاقلارینا یؤنه‌لیک یاخلاشیمی ده‌ییشمکده‌دیر می؟ یوردنئت'ین توغرول آتابای ایله سؤیله‌شیسی

محمد رضا لوایی: گونئیلیلر اوچون مای حادیثەلری بیر باشلانغیج نؤقطەسیدیر

مهسا مئهدیلی: اؤیرنجی قادینلار مای قییامیندا بؤیوک رول اوینادیلار

یاشاسین یاشاسین قهرمان تبریز اسماعیل جمیلی

ائلچین حاتمی: اقتصادی وضعییت خوصوصیله قئیری-فارس بؤلگەلرده چوخ آغیردیر

İranlı aydınların etnik haqlarına yönəlik yaxlaşımı dəyişir mi? (Toğrul Atabay ilə söyləşi)

علیرضا اردبیلی: ایرانداکی ایرقچیلیک عربلر و تورکلری بیر-بیرینه یاخینلاشدیریب

یاشار اسدی ایراندا میتینق کئچیرن اون مینلرله موعلیمین طلبلری حاقدا دانیشیر

یاشار حیدری آوروپادا یاشایان گونئیلی موهاجیرلرین دوروموندان دانیشیر

دومان رادمئهر: ایراندا آنتی-عرب احوال-روحییەسی حؤکومتین بؤلگەده یوروتدویو سییاسته خیدمت ائدیر

اوغوز تورک ایران-قرب راضیلاشماسی، سانکسییالار و اونلارین قئیری-فارس آزلیقلارا تاثیری حاقدا دانیشیر

حمید منافی: علیرضا فرشی ائوین زیندانیندادیر، وکیلی ایله گؤروشه بیلمیر

محمد احمدیزاده: صفویلر دؤنەمی موسیقی تاریخیمیزین قیریلما نؤقطەسیدیر

نه‌کی‌وارین هر گونو بایرام اولسون! وکتور جئری

31-03-2015 ایران-ایسوئچ اویونوندان بیر راپورت

محمد رضا هیئت: تورکجەنی یوخ ائتمەیه چالیشان سیستئم تورک دیل قورومو آچدیرماز

اوختای آلپ تورک: نه ”پئرشین” نه ده ”ایرانیان” - بو آدلار بیزی تمثیل ائتمیر

یونس شاملی سلماس دا هئیکل اولایی و گونئیین شهر شورالاری حاقدا دانیشیر