Details

کاظیم خان سمبل مبارزه علیه زیاده خواهان

آتیللا آغااوغلو

 

اوایل جنگ جهانی اول آذربایجان غربی به علت مو قعیت ژئوپولتیکش،محل مناقشات و نزاع دول تاثیر گذار اصلی آن دوره بوده است که به علت رقابت قدرتهای بزرگ بر سر تصاحب این مناطق استراتژیک از یک طرف و طمع ورزیی وخیالات واهی مهمانان نا خوانده از طرف دیگر، به مدت ده سال آرامش و آسایش از صاحبین اصلی این سرزمین سلب شده وسبب قتل عام بیش از 150000 نفر از تورکان گردیده است.

استعمارگران روس و انگلیس جهت نیل به اهداف خود در منطقه در طی جنگ جهانی اول با ابزار قرار دادن عده ای از مزدوران خائن ارمنی وآسوری وبه دنبال آن عشایر کرد و با دادن وعده وعیدهای هیچ وقت تحقق نیافته ارمنستان و کردستان موهوم اقدام به نسل کشی و مهاجرت اجباری تورکها از سرزمین آبا وجدادی خود در شهرهای خوی،سالماس،اورمو،سولدوز و سویوق بولاق(مهاباد)نموده اند که با از جان گذشتگی تورکان و با یاری هم نژادان تورک عثمانی نقشه شوم و خیالی آنها مهار و نقشه بر آب شد.

در تاریخ معاصر آذربایجان کم نیستند ستارخانها،باقرخانها،خیاوانیها،زینب پاشاها،حیدر خان عمواوغلوها که با حماسه سرایی وبه زانو در آوردن مستکبرین زمان علاوه بر هموار کردن راه آزادی ملت تورک،یاد آنها همچو چراغی راهنمای آیندگان است،عامل زنده ماندن یک ملت و ادامه مبارزات یک ملت،همیشه با زنده نگه داشتن یاد قهرمانان ملی آن ملت عجین شده است و به همین خاطر است که ملتی که قهرمانان ملی خود را فرامش بکند از بند اسارت هیچ وقت رهایی نخواهد یافت.

امروزه قهرمانان ملی ملت آذربایجان به صورت هدفدار،جهت استعمار واستثمار ارزشهای مادی و معنوی ملت تورک یا به عمد فراموشی سپرده می شوند یا با تحریف شخصیتی و اتفاقات اجتماعی می پردازد این در حالی است که افسانه سرایان     تاریخچی نما به علت خلاء قهرمان ملی در پروسه ملت سازی جعلیشان با در ک اهمیت قهرمانان ملی در جهت حفظ فیزیکی و معنوی ملتشان،با صرف سرمایه های کلان و با استنادات مجعول رو به افسانه سرایی و خلق شخصیتهای خیالی از جمله آرش کمانگیر،رستم سهراب،اسفندیار و غیره می پردازند.

یکی از شخصیتهای ملی ملت تورک بویژه غرب آذربایجان که شاید در صورت عدم نقش آفرینی وی غرب آذربایجان سرنوشت دیگری داشت کاظیم خان قوشچی بود که به دلیل سنگر بودن در مقابل افکار ضد آذربایجانی فاشیستهای مرکز نشین رضاخانی و استعمار خارجی مورد غضب تاریخ نویسان یاوه گو قرار گرفته است.

کاضیم خان قوشچی  متولد 1246ه.ش در بخش قوشچی محال انزل،در اوج جوانی که مقارن با مبارزات مشروطه خواهی ملت آذربایجان بود با آشنایی با اندیشه های آزادیخواهی به مبارزه علیه مستکبرین داخلی و استعمارگران خارجی برخاست.

کاظیم خان نمونه کاملی از ابر قهرمان ملی آذربایجان،با به ارث بردن عشق ستارخان به آذربایجان و روحیه سازش نا پذیری خیاوانی،این بار بیرق عدالت خواه بابک را همراه با نغمه های حماسی کوراوغلو در قلعه"قیرخلار" به اهتزاز در آورد.

کاظیم خان دریده شدن شکمهای 60 تن از مردان روستای گویرچین قالا را در یک شب توسط کور یوسف ارمنی،زنده به گور کردن تورکان روستای قولونجو توسط عمرخان شیکاک،فرو بردن سرنیزه به دهان کودکان شیرخوار قوشچی توسط سالداتهای روس و خود کشی زنان تورک برای حفظ ناموس را نمی توانست ببیند و تحمل کند.

کاظیم خان و قلعه مشهورش قیرخلار قالاسی تنها مامن و پناهگاه تورکان اورمو وسلماس در اوج یکه تازی قشون مسیحی به ویژه یاغیان کرد بود،در جریان ورود علی احسان پاشا فرمانده مشهور قشون تورک عثمانی به انزل،با واگذاری بخشی از عساکر تحت فرماندهی کاظیم خان و همکاری کاظیم خان با ارتش تورک در آزاد سازی خوی از دست قوای مسیحی نقش و اهمیت کلیدی کاظیم خان در مقابل دشمنان ملت آذربایجان به خوبی نمایان می شود.

بعد از پاکساز غرب آذربایجان از روسها و ارمنیها توسط قشون آزادیبخش تورکان عثمانی هنوز ملت تورک اورمو،سلماس وخوی مزه آرامش را نکشیده این بار نوبت اشرار کرد رسید،استعمار با شکست پروژه ارمنستان بزرگ این بار کردهای همیشه در صحنه جهت مزدوری به رهبری اسماعیل سیمیتقو را از شمال عراق به غرب آذربایجان بویژه اورمو وسلماس کوچانده و با مجهرکردن آنها غرب آذربا یجان را به خاک و خون کشانده و بر روی کشتکان تورکها رویای تشکیل کردستان موهوم را در سر پروراندند.نقش محوری و حیاتی کاظیم خان در مقابل افکار و توطئه های مزدوران اجیر شده اشرار کرد از اهمیت زیادی برخوردار است که به جرات می توان گفت که به دلیل خروج قشون تورک عثمانی تنها سنگر و دژ استقامت در مقابل تحرکات وجنایات کردها بود که جمله معروف سیمیتقو"کاظیم خان دمل پشت گردن من و مانعی برای رسیدن به افکارم است" اهمیت نقش کاظیم خان در نقش بر آب شدن توهم کردستان موهوم را به خوبی ثابت می کند.

کاظیم خان در عمل و در امورات جنگی به خصوص ساخت سلاح ازجمله توپ و بمب دستی یک نابغه و در نظر به مثابه یک روشنفکر در تجزیه تحلیل مسائل بود،با عشقی که به ملتش و سرزمینش داشت همواره اولگوی جوانان زمانش بود.قلعه اش قیرخلار(کاظیم داشی)مانند بذ قالاسی کلیبر محل فوران خشم و عصیان ملت تورک در برابر دشمنان این ملت بود.

با عظیمت رضاخان به قوشچی جهت سرکوب قیام یاران کاظیم داشی،کاظیم خان در پیامی به رضا میر پنج این چنین بیگانه بودن رضاخان برای ملت تورک را بیان کرد: "من اگر هر روز صد بار کشته شوم و دوباره زنده شوم و خون سرخم سنگهای این صخره را رنگین کنند هرگز تسلیم بیگانه نمی شوم؛آری کاظیم خان به درایت خود بیگانه و اجنبی بودن رضاشاه و ظلمی را که در حق تورکان آذرباجان خواهد کرد را پیش بینی کرده بود و در خطابی به همسنگرانش خطر سلب حکومت از دست تورکان و کودتای رضا شاه را اینطوری گوشزد کرده بود"دوستان،دولت قاجار هر چه بود همزبان ما و از خود ما بود ولی الان با دشمنی سرکار داریم که نه زبانش به زبان ما می ماند نه دینش:"اصرار حکومت پهلوی واستعمار انگلبیس برای دستگیری کاظیم خان ترس از حدود 500 نفر پیاده و سواره نبود بلکه ترس از خلق قهرمان ملی جدید آذربایجان که خود به تنهایی تمام ویژه گیهای یک ملت را دارابود،ترس از خلق الگوی جدید یک مبارز در مقابل تفکرات ضد تورکی و تغییر ترکیب جمعیتی منطقه بود.

کاظیم خان هیچ وعده وعیدی را جهت ترک قلعه و مصالحه نپذیرفت،چون سرنوشت در حال خلق اسطوره و سمبل مقاومت، این بار در غرب آذربایجان بود،کاظیم خان با عدم تسلیم و عدم سازش می خواست روحیه و تفکر عشق به خاک،عشق به ملت و از همه مهمترضرب المثل "تورپاقدان پای اولماز"همیشه آویزه گوش مردمش باشد.همانطور که قول داده بود مرگ را بر تسلیم یا وعده والی گری اورمو ترجیح داده و در سن 62 سالگی بر اثر انفجار بمب ساخت دست خودش  به شهادت رسید.

هنوز هم صدای ساز کاظیم خان خولیای تشکیل کردستان بزرگ نوکران چند جانبه بخصوص بارزانی و نوچه هایش را برهم میریزد و  قلعه سر افراز"کاظیم داشی" تیری است بر چشم زیاده خواهان،یادش همیشه زنده و راهش جاویدان خواهد ماند.

2012-05-08 11:44:38

آخرین عناوین

تهاجم همه جانبه است بلنت اسین اوغلو- ترجمه علی قره جه لو

کلیشه‌ها و پیش‌داوریها نسبت به جنبش‌های ملی-مدنی: موانع دستيابى به يك پلوراليسم متوازن در ایران علیرضا قولونجو

رشته دانشگاهی زبان و ادبیات ترکی؛ مبهم و مخدوش دومان رادمهر

ابوبکر بغداديٍ فاجعه مونيخ یاشار گولشن

دوشونجه شیوه یه یؤنه لیک یوخسا یانلیش آنلاییشلار! یاشار گولشن

قوميتگرائي افراطي فارسي و مراسم کتاب‌سوزي ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربايجان مئهران باهارلي

!STAND AGAINST RACISM

فتيله شبکه دو تلويزيون دولتي جمهوري اسلامي برنامه ای برای تباهی اذهان کودکان یاشار گولشن

نکاتی در مورد برنامه صفحه دو بی بی سی- نتایج انتخابات ترکیه علیرضا قولونجو

مصاحبه با غلامحسین ساعدی مصاحبه کننده، ضیاء صدقی-آوریل 1984

قدرالسهم به روایت اکبر اعلمی یاشار گولشن

به نام اویغورها! روزبه سعادتی

کلاشنیکف‌ها هرگز شکوفه نمی دهند علیرضا قولونجو

پایه‌های لرزان "بنیاد فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان" محمدرضا هیئت

کارت قرمز بر علیه نژادپرستی سیستماتیک موجود بر علیه ترک ها در ایران اومود مهدیان

دفتري به عنوان فرهنگ استان آذربايجان بجای فرهنگستان زبان ترکی! یاشار گولشن

زبان ترکی بعنوان یکی از زبانهای رسمی مجلس نمایندگان شورای اروپا تعیین شد

تدارک برای گردن زنی ناصر مرقاتی

اعتراض زنان ترک به حضور حسن روحانی با مچ بندهای سرخ، علامت بوزقورد و نشان پیروزی

ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی در لیست ده کتاب برتر متتقد روزنامه گاردین

شرایطی که توافق لوزان را تحمیل کرد یونس شاملی

حمله عوامل حکومت ايران به ترک های هوادار تیم والیبال اورمیه در تهران

هجوم مامورين انتظامي به عرب هاي اهواز

در آسيب شناسى حركت ملى آذربايجان - بخش ١ و ٢ معصومه قربانى

دولت روحانی با موضع گيري هاي يونسي بدنبال چه هدفي است؟ یاشار گولشن

قضیۀ سلماس، حکیم توس و اساتید سعید یوسف

keçen Qonular

تورک! سن سؤمورگه‌دن/ایستیعماردان قورتولماق اوچون نه ائدیرسن؟ علیرضا قولونجو

سولئیمان‌اوغلو ایله سؤیله‌شی آنلام درگیسی، ایکینجی سایی، شوبات 2017

نه ائتمه مه لی ییک! ؟ دومان رادمهر

آخساق قایدالار ایواز طاها

بیزیم عزیز نسین س. حاتملوی

گونئیده 300 تورک فعال اویغورلارا دستک بیاناتی ایمضالاییب

تورکمن گمیچی گونئیلی فعاللاری 13 ایل حبسه محکوم ائدن حؤکمدەکی تضادلار حاقدا دانیشیر

کریم عسگری: گونئی تشکیلاتلاری تورکیەده HDP-نین فعالییتینی اؤرنک آلا بیلر

ماحمودعلی چؤهرەقانلی: تبریزدەکی گئدیشات نورمال دئییل

ستار سایین قالا: او دؤنم چوخ اؤزل بیر دؤنم ایدی

اکبر ابولزاده: تراختور قهرمان اولسایدی، ایراندا یاشایان تورکلر اؤزونە-اینام قازاناردی

آل بو سنه قير ميزى اسماعیل جمیلی

ایرانلی آیدینلارین ائتنیک حاقلارینا یؤنه‌لیک یاخلاشیمی ده‌ییشمکده‌دیر می؟ یوردنئت'ین توغرول آتابای ایله سؤیله‌شیسی

محمد رضا لوایی: گونئیلیلر اوچون مای حادیثەلری بیر باشلانغیج نؤقطەسیدیر

مهسا مئهدیلی: اؤیرنجی قادینلار مای قییامیندا بؤیوک رول اوینادیلار

یاشاسین یاشاسین قهرمان تبریز اسماعیل جمیلی

ائلچین حاتمی: اقتصادی وضعییت خوصوصیله قئیری-فارس بؤلگەلرده چوخ آغیردیر

İranlı aydınların etnik haqlarına yönəlik yaxlaşımı dəyişir mi? (Toğrul Atabay ilə söyləşi)

علیرضا اردبیلی: ایرانداکی ایرقچیلیک عربلر و تورکلری بیر-بیرینه یاخینلاشدیریب

یاشار اسدی ایراندا میتینق کئچیرن اون مینلرله موعلیمین طلبلری حاقدا دانیشیر

یاشار حیدری آوروپادا یاشایان گونئیلی موهاجیرلرین دوروموندان دانیشیر

دومان رادمئهر: ایراندا آنتی-عرب احوال-روحییەسی حؤکومتین بؤلگەده یوروتدویو سییاسته خیدمت ائدیر

اوغوز تورک ایران-قرب راضیلاشماسی، سانکسییالار و اونلارین قئیری-فارس آزلیقلارا تاثیری حاقدا دانیشیر

حمید منافی: علیرضا فرشی ائوین زیندانیندادیر، وکیلی ایله گؤروشه بیلمیر

محمد احمدیزاده: صفویلر دؤنەمی موسیقی تاریخیمیزین قیریلما نؤقطەسیدیر

نه‌کی‌وارین هر گونو بایرام اولسون! وکتور جئری

31-03-2015 ایران-ایسوئچ اویونوندان بیر راپورت

محمد رضا هیئت: تورکجەنی یوخ ائتمەیه چالیشان سیستئم تورک دیل قورومو آچدیرماز

اوختای آلپ تورک: نه ”پئرشین” نه ده ”ایرانیان” - بو آدلار بیزی تمثیل ائتمیر

یونس شاملی سلماس دا هئیکل اولایی و گونئیین شهر شورالاری حاقدا دانیشیر